Εξυπηρέτηση κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της μείωσης του προσωπικού της Γραμματείας και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθ. συνεδ. 757α/19-12-2013) η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11:00 π.μ. έως 13:00.

Δημοσιεύτηκε στο Νέα