Διαλέξεις κοινωνικού-ιατρικού περιεχομένου που πραγματοποιήθηκαν στην “Αίθουσα Κ. Κατσάρη” του Μεγάρου της ΕΗΜ

EHM_programma1

EHM_programma

Δημοσιεύτηκε στο Κοινότητα-Εκδηλώσεις