Η Κλινική

pannosokΗ Ψυχιατρική Κλινική έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχιατρικής, καθώς και τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη και τηναποκατάσταση των ασθενών με ψυχικές παθήσεις. Η Ψυχιατρική Κλινική απαρτίζεται από τις ειδικές μονάδες: Ενηλίκων Βραχείας Νοσηλείας, Ψυχογηριατρικής, Νοσηλείας Παιδιών και Εφήβων, Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο), Μονάδα Οξέων Περιστατικών Ενηλίκων, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων, Μετανοσοκομειακός Ξενώνας Ενηλίκων, Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας, Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής, Μονάδα Τεκμηριωμένης Ψυχιατρικής.
Οι Μονάδες αυτές αντικαθιστούν εκείνες που προσδιορίζονταν από την Υπουργική Απόφαση Αριθ. Α3β/οικ. 12800 (ΦΕΚ 635-30/8/1989) και το Προεδρικό Διάταγμα υπ” αριθ. 260 (ΦΕΚ 193-19/8/1998). Καταργούνται οι παρακάτω μονάδες που υπήρχαν στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Α3β/οικ.12800 (ΦΕΚ 635-30/8/1989) και το Προεδρικό Διάταγμα υπ” αριθ. 260(ΦΕΚ 193-19/8/1998): Αλκοολικής αποτοξίνωσης, Κοινωνικής ψυχιατρικής και επανένταξης, Εργοθεραπείας και το Ψυχολογικό – Ψυχοφυσιολογικό Εργαστήριο.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις Mονάδες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωανvίνων