Συνδέσεις

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://www.med.uoi.gr/

Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα

1. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  http://www.med.uoa.gr
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης http://www.med.auth.gr
3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης http://www.med.duth.gr
4. Πανεπιστήμιο Πατρών http://www.med.upatras.gr
5. Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.med.uoc.gr
6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://www.med.uth.gr


 Ιατρικοί Σύλλογοι

1. Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων http://www.is-i.gr
2. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών http://www.isathens.gr
3. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης http://www.isth.gr