Μονάδα Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Μονάδα Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής (Σ-Δ/Ψ) βασικό στόχο έχει την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους με σωματική νόσο ασθενείς, με αφορμή κάποιο ψυχοπαθολογικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους ή που προϋπήρχε της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. Οι στόχοι της επεκτείνονται επίσης και σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, η πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού, η διαμόρφωση του αιτήματος, η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας σε προσωπικό και ασθενείς σε θέματα κλινικής ηθικής και η διασύνδεση των υπόλοιπων ιατρικών τμημάτων του νοσοκομείου μεταξύ τους.
Η Μονάδα Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής είναι ενταγμένη στον οργανισμό του Π.Γ.Ν.Ι. (Αριθμ. Α3Β/ΟΙΚ. 12800/11-8-1989, ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 635/29-8-1989) και αναπτύσσει τη λειτουργία της καταρχάς στους εξής τομείς:

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΜΕΑΣ «ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ»
ΑΡΧΕΙΟ