Προσωπικό

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής

tyfantis@uoi.gr; thomashyphantis@outlook.com , web

Thomas Hyphantis, Professor of Psychiatry, Head of the Department of Psychiatry

tyfantis@uoi.gr; thomashyphantis@outlook.com , web

 

Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής

pskapin@cc.uoi.gr, p.skapinakis@gmail.com

Petros Skapinakis, Professor of Psychiatry

pskapin@cc.uoi.gr, p.skapinakis@gmail.com

 

Πέτρος Πετρίκης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής

ppetrikis@hotmail.gr

Petros Petrikis,Assistant Professor  of Psychiatry

ppetrikis@hotmail.gr

 

Χρήστος Μαντάς, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής,

chmantas@uoi.gr

Christos Mantas, Assistant Professor of Psychiatry

chmantas@uoi.gr