Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ψυχιατρική Κλινική
Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιωάννινα 45110

Department of Psychiatry
Division of Medicine
School of Health Sciences
University of Ioannina
Ioannina 45110
Greece

Tel. +30 26510 99667, 26510 99308
Fax: 26510 99667
e-mail : psychiatry@uhi.gr

Ψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
Ιωάννινα Τ.Κ. 455 00
Τηλ. : 2651 0 99667 , 99308 FAX: 2651 0 99667
e-mail : psychiatry@uhi.gr

Βενετσάνος Μαυρέας, Καθηγητής Ψυχιατρικής, vmavreas@cc.uoi.gr
Venetsanos Mavreas, Professor of Psychiatry, vmavreas@cc.uoi.gr

Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, tyfantis@cc.uoi.gr; thomashyphantis@outlook.com , web
Thomas Hyphantis, Professor of Psychiatry, tyfantis@cc.uoi.gr; thomashyphantis@outlook.com , web

Πέτρος Σκαπινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, pskapin@cc.uoi.gr, p.skapinakis@gmail.com
Petros Skapinakis, Associate Professor of Psychiatry, pskapin@cc.uoi.gr, p.skapinakis@gmail.com

Δημήτριος Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ιατρική Ψυχολογία, ddamigos@gmail.com,
Dimitrios Damigos, Assistant Professor of Psychiatry – Medical Psychology, ddamigos@gmail.com

Πέτρος Πετρίκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής, ppetrikis@hotmail.gr
Petros Petrikis, Lecturer of Psychiatry, ppetrikis@hotmail.gr