Αρχική

01 - LOGO_1Η Ψυχιατρική Κλινική έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχιατρικής, καθώς και τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των ασθενών με ψυχικές παθήσεις. Η Ψυχιατρική Κλινική απαρτίζεται από τις ειδικές μονάδες: Ενηλίκων Βραχείας Νοσηλείας, Ψυχογηριατρικής, Νοσηλείας Παιδιών και Εφήβων, Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο), Μονάδα Οξέων Περιστατικών Ενηλίκων, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων, Μετανοσοκομειακός Ξενώνας Ενηλίκων, Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας, Μονάδα Ψυχοφαρμακολογίας και Βιολογικής Ψυχιατρικής, Μονάδα Τεκμηριωμένης Ψυχιατρικής….περισσότερα

line

Mονάδες Ψυχιατρικής Κλινικής